Přírodní lokality u Kamence

Chcete zažít přírodu připomínající Albánii? Vydejte se do obce Kamenec, ležící severně od Radnic na Rokycansku, která je známá především svým bývalým minerálním závodem a pozůstatky po těžbě v jeho okolí.

Tady již při pohledu zdáli upoutají zvláštním dojmem působící vysoká, holá návrší a i položení části vsi vysoko do stráně. Prvorepublikové turistické průvodce tento pohled přirovnávaly k české „Albánii“.

Skalnaté stráně tvořené břidlicemi s porosty stepního charakteru a niva pod nimi jsou navrženy do soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita o rozloze 10 hektarů. Chráněn je zde především modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Lokalita je významná i výskytem unikátních druhů hmyzu a ohroženými druhy plazů.

Pod stráněmi z druhé strany silnice se při soutoku Radnického a Němčovického potoka se nachází odumřelé rašeliniště o ploše přibližně 25 arů s maximální mocností rašeliny kolísající od 2,5 do 4 metrů. Na místo typické vegetace rašelinišť se zde v důsledku rozkolísaného vodního režimu uplatňuje vegetace rašelinných březin. V prostoru rašeliniště při troše pátrání najdeme i vývěv pramene s železitou vodou, o kterém se v minulosti tradovalo, že má léčivé účinky.